ALBERT EINSTEIN A LA CONCA

El 25 de febrer de 1923, sis mesos abans del cop d'estat de Primo de Rivera, Albert Einstein i la seva dona (i cosina) Elsa Einstein van visitar la Conca de Barberà. Del seu pas per la comarca només n'han quedat tres fotografies excepcionals (dues gairebé idèntiques) i diverses anotacions. La primera de les fotografies es va fer a l'Espluga de Francolí, al Carrer de la Font, existeix una segona fotografia gairebé idèntica amb els mateixos personatges. La tercera està feta sobre el claustre del Monestir de Poblet. Les dues fotografies són propietat de l'Estat Espanyol, cosa que pot indicar que anaven acompanyats oficialment i que la documentació fou recollida pel govern. Les dues fotografies es troben dipositades al Archivo General de la Administración a Alcalá de Henares. El fotògraf era Casimiro Lana Sarrate, membre de l'Institut de Metal·lúrgia i Mecànica de Barcelona que esdevindria diputat per Osca durant la Segona República.

Einstein, que visitava Catalunya a raó de la invitació de l'enginyer Esteve Terrades per a impartir tres conferències sobre relativitat, havia passat uns dies a Barcelona i posteriorment va voler visitar Terrassa i les ruïnes del Monestir de Poblet.

Fotografia realitzada al Carrer de la Font. L'Espluga de Francolí, 25/02/1923
Casimiro Lana Sarrate Archivo General de la Administración
[IDD(03)88, F/03198, S10, F15]

Einstein al Monestir de Poblet. Vimbodí i Poblet, 25/02/1923
Casimiro Lana Sarrate Archivo General de la Administración
[IDD(03)88, F/03198, S10, F16]


_______________

Actualització
Desembre de 2013
_________________________________

Les últimes investigacions sobre aquesta visita, realitzades per l'historiador Antoni Carreras Casanovas aporten més llum sobre la visita d'Einstein i sobre les personalitats que l'acompanyaren.

Einstein va ser a la Conca de Barberà el 25 de febrer. El diari local de l’Espluga d’aquells temps, “El Francolí”, se’n feu ressò en el seu número 40, de 28 de febrer. En la secció “Notes de casa recollia la notícia de la següent manera: Diumenge prop-passat estigué a la Vila de pas cap al Monestir de Poblet, acompanyat de la seva senyora i dels profesors de l’Escola Industrial de Barcelona Srs. Campalans i Larra, el savi físic alemany N’Albert Einstein que ha vingut del seu país, a l’obgecte de professar a Barcelona invitat per la Mancomunitat, uns cursets sobre aspectes més recents de la teoria de la relativitat. Al número següent, del 15 de març, també es recollia la visita en la secció de “Crònica General”, signada per Vecelle: Invitat per aquesta (la Mancomunitat de Catalunya) ha vingut d’Alemanya a Catalunya, el savi professor En Salvador Einstein qui ha donat a l’Institut d’Estudis Catalans unes conferencies sobre la teoria de la relativitat, abandonant després molt satisfet a Catalunya, per a prosseguir les seves divulgacions científiques per Espanya.

En primer lloc, per tal de refer mínimament l’estada a la vila, calia esbrinar l’hora que es van fer les fotografies al Carrer de la Font, per això s’han analitzat la incidència dels rajos de sol  a les façanes de les cases i les ombres que es projectaven a les fotografies i  s’han buscat  la incidència dels rajos de sol i les ombres que el passat dia 25 de febrer es projectaven en les mateixes cases en diversos moments del dia. D’aquesta manera s’ha pogut saber que les fotografies del 25 de febrer de 1923 corresponen entre les 13:30h i les 14:00h, hora solar, atès que l’any 1923 l’horari no anava ni avançat ni retardat de l’hora del sol.

En segon lloc s’ha fet el mateix anàlisi de la fotografia que Einstein es va fer a Poblet. Una vegada localitzat el lloc de la fotografia i que correspon en concret a l’angle nord-est del sobreclaustre, sota un arc escarser que posteriorment va desaparèixer i que fa poc temps ha tornat a ser reconstruït. L’hora que projecten les ombres allargades dels personatges i del propi arc, amb les que es projecten actualment emprant l’hora solar correspon entre les 15:00 i les 15:30h, malgrat que actualment un gran xiprer del claustre projecta a la vegada una ombra sobre el mateix lloc i deixa a la penombra l’arc escarser.

Era notori l’existència d’una fotografia que constatava la presència d’Albert Einstein a l’Espluga el 1923. En publicar-se el volum I de la Història de l’Espluga, es pogué identificar la majoria dels  nens i nens que apareixien a la fotografia. Els nens que li van donar la mà eren Manel Puig Joaquín i la nena Assumpció Sans Mir, també hi havia Maria Martí Sans i Lluïsa Sans Mir (cal Caragol); el noi amb la gorra, Josep Puig Joaquín i la persona més gran asseguda a la vorera, el seu pare; la noia dreta tocant a la porta adovellada, Tura Castells Besora. Tanmateix, en posterioritat a aquesta publicació, la segona fotografia feta a l’Espluga, al mateix lloc i quasi amb els mateixos infants i persones que l’anterior, encara que en una altra posició. Una anàlisi detallada de les vestimentes i faccions dels nens i personatges,  demostren que són  quasi els mateixos nou infants els que apareixen en les dues fotografies, però sense la presència del nen més petit (Manel Puig Joaquín) i la incorporació d’una nova nena. Tanmateix, en aquesta segona fotografia apareix un altre personatge de més edat, deslligat del grup: una dona recolzada al brancal de la portalada adovellada, a mode d’espectador. Hem pogut identificar també aquest nou personatge. Era Alberta Nicasi Vidal, de ca la Paula que cuidava el propietari d’aquella casa on es trobava en la fotografia, i que era d’Antoni Carreras Llorach, un dels gorra musques que apareixen en la fotografia de 1927 junt amb molts pagesos espluguins.

Pel que fa els cinc personatges que figuren en la fotografia de Poblet, i que són els que deurien acompanyar a Einstein a l’Espluga, eren: la seva esposa i cosina, Elsa Einstein; els enginyers Rafael Campalans Puig, i Bernat Lassaletta Perrin, que era probablement el que conduïa el cotxe atesa la seva indumentària; hi ha qui diu que el personatge assegut és Ventura Gassol, malgrat que algú també ho desmenteix; finalment el fotògraf, Casimir Lana Sarrate que també era enginyer.

___________________________________________

Més informació sobre aquest estudi:
CARRERAS CASANOVAS, Antoni: Seguint el rastre d'Albert Einstein per l'Espluga de Francolí i Poblet (1923). Aplec de treballs número 31. Revista anual - miscel·lània. Centre d'Estudis de la Conca de Barberà, Montblanc, desembre de 2013.

_

© Albert Carreras & Lourdes Rué, 2017. Amb la tecnologia de Blogger.