INSPIRIT

Inspirem per relaxar-nos, davant d’un esdeveniment transcendental, passada la tensió. Inspirem quan l’adrenalina s’esvaeix. Quan acabem de plorar. Inspirem per deixar-nos portar.

www.ullcluc-inspirit.tumblr.com
[estiu 2009]




PassFOTO 13x18. VIATGE A LA CONCA DE BARBERÀ.

S’inicia el projecte PassFoto 13x18 Viatge a la Conca de Barberà 1, el primer volum d’una obra fotogràfica que s’editarà durant els pròxims cincs anys amb la intenció d’oferir les particular visions de diferents fotògrafs. En el primer llibre, que apareixerà el proper 2010, hi participaran els fotògrafs Eugeni Gay, Isidre Pons, Jordi Doucastella, Josep M Casanoves, Lourdes Rué, Manel Caballe, M. Gràcia de la Hoz i Albert Carreras. El director del projecte i comissari de l’obra, Josep Bou, comenta que “Viatge a la Conca de Barberà, no pretén ser una guia turística ni una recopilació històrica sinó un llibre d'autor ple de noves mirades sobre les poblacions i paratges alguns cops desconeguts i d’altres no tant però, per damunt de tot, un llibre d’imatges per descobrir on cada fotògraf aportarà la seva visió creativa” i en el qual Ullcluc hi ha estat convidat a participar. [abril 2010]


PROJECTE BAHUT

Un bahut era un gran cofre guarnit de cuir amb la coberta bombada. "En un bahut cubert de cuyro negre, ab son pany e clau e una cadena de ferro que travessa dessobre, trobam les coses seguents..." Inventari del Conestable Pere de Portugal. Any 1466

www.bahut.tumblr.com [abril 2009]


RINDEN

Una reflexió sobre l'espai que ocupa la religió al segle XXI i sobre la contemporanització de les seves estructures.

www.ullcluc.tumblr.com

[abril 2009]




Nu d'octubre a Passanant

De l'experiència fotogràfica comunitària a Passanant, dirigida per Josep Bou, sorgeix "Nu d'octubre a Passanant", un entorn tranquil i intimista, compartit amb diversos fotògrafs que s'enfronten a un nu amb l'intenció d'aprendre la simple i incontestable bellesa de la pell. [octubre 2008]




Panta rhei, ouden menei

Tot flueix, res s’està quiet. Panta rhei, ouden menei és el procés del canvi constant de la realitat, un procés que supera les idees d’espai i temps, de principi i final. En el seu transcurs podem percebre el que semblen gènesis i extincions que no són més que variacions dins d’una transformació constant. [setembre 2009]



Projecte Fotogràfic Lomontblanc

El projecte fotogràfic lomontblanc és una iniciativa fotogràfica basada en la lomografia que presenta la quotidianitat dels joves de Montblanc. Lomontblanc no és un concurs fotogràfic sinó un marc que plasma lomogràficament un particular, singular i excepcional punt de vista.

www.lomontblanc.blogspot.com


_

© Albert Carreras & Lourdes Rué, 2017. Amb la tecnologia de Blogger.