DAGUERREOTIP (1839-1860)

.
El daguerreotip va ser inventat per Louis-Jacques-Mandé Daguerre, inventor també del diaporama. És la primera tècnica fotogràfica exitosa, divulgada el 19 d’agost de 1839. L'estat francès va comprar el descobriment a Daguerre, segons va predicar, per així poder entregar-lo a la humanitat.

Les primeres fotografies fetes a Catalunya es varen fer amb aquesta tècnica. Entre el 1839 i la dècada del 1860 es feren una gran quantitat de daguerreotips, normalment retrats. Tot i això el nombre de peces que ens ha arribat és particularment reduït. Això és degut a l'extrema fragilitat d’aquests tipus de fotografies: la imatge s’oxida ràpidament en contacte permanent amb l’aire i es ratlla amb molta facilitat.

Un daguerreotip és una fotografia obtinguda sobre una placa de coure banyada en plata, sensibilitzada amb vapors de iode la qual, després de la seva exposició a la llum, és revelada amb vapors de mercuri.

Normalment es troben muntats en estoigs de fusta recoberts de pell o emmarcats amb paspartús de vidre pintat. La imatge es veu sobre un mirall, positiva o negativa segons l’angle de reflexió de la llum al ser observat. La placa s’exposava amb una càmera obtenint-ne un positiu directe invertit. Es tracta d'un positiu únic que no pot ser reproduït, se l’anomenà “mirall amb memòria”. Els temps d’exposició solien ser molt llargs (diversos minuts) i s’havien de fer a plena llum del dia.


A partir de la seva divulgació l'any 1839 no va haver de passar ni un any perquè explotés una daguerreomania a tot el món. L’any 1841 a Nova York ja hi havia 40 estudis de retrats, tots ells equipats amb la columna, la cortina i el velador (posteriorment també el sostenidor de caps), quatre dels elements imprescindibles per a fer un daguerreotip. Les fotografies es realitzaven normalment de cos sencer, de mig cos o de bust. Són especialment molt valuosos els daguerreotips eròtics.


Imatges:
1 DAVID L. GLEN of CHARLESTON. 1/4 plate. © The Board of Trustees of the University of South Carolina (1988).
2 JOHN PLUMBE. US Capitol (1846). © Plumbe.
3 DESCONEGUT. Twin girls. 1/6 plate.

_

© Albert Carreras & Lourdes Rué, 2017. Amb la tecnologia de Blogger.