CALOTIP I PAPER SALAT (1839)

.
William Henry Fox Talbot és qui idea el procés negatiu>positiu a partir del treball amb dos elements: el calotip (negatiu) i la còpia en Paper Salat (positiu). Més que la investigació del procediment, la part més rellevant del treball de Tabolt és la idea de crear un original repetible successivament que acabaria sent un procediment universal: del negatiu a les còpies múltiples en positiu.

El paper salat correspon a una fotografia d’una sola capa. És a dir, el paper, generalment un full d’escriure de bona qualitat, era sensibilitzat amb una emulsió que entrava a les mateixes fibres del paper. No conté cap tipus d’aglutinant, per tant si l’observem sota un microscopi es poden veure les fibres del paper tenyides per l’emulsió, similar a l'observar la plana d’un llibre.

El paper es banyava amb sal dissolta amb aigua i després era sensibilitzat amb nitrat de plata. Amb aquest procés les imatges no es revelaven sinó que s'imprimien, esdevenien impressions per contacte. Col·locades en un marc amb el negatiu (calotip), s'exposaven a la llum del sol per a aconseguir la impressió. Aquest procés acostumava a durar uns 30 minuts.

Una fotografia al paper salat té una superfície molt opaca que normalment era retocada com a conseqüència d’una no molt bona definició de la imatge. És normal trobar alguns exemplars colorejats tot i que en la majoria d’ells el color es dissol. Presenta el deteriorament típic de la fotografia fotolítica: esvaïment a les bores, pèrdua del detall de la imatge a les llums altes i un to general cafè grogós. Un altre tipus de deteriorament del paper salat és degut a les incrustacions de fibres de metall en el suport paper, aquestes incrustacions provenen de la pròpia fabricació del paper, produeixen taques blanques amb centre platejat.

A partir de 1850 els fotògrafs comencen a aplicar impregnacions al paper per atorgar més brillantor a la superfície i tot i l'aparació posterior de les albúmines, alguns fotògrafs seguien utilitzant paper salat ben entrada la dècada de 1890. A Catalunya es realitzaren poques còpies en paper salat.


Imatges:
1 JAMES FRANCIS MONTGOMERY. Edinburgh Castle. Edinburgh Calotype Album: Volume 2. Edinburgh Photographic Society. © National Library of Scotland.
2 HENRY FOX TALBOT. The Open Door. Paper Salat procedent d'un calotip (1844). NMPFT, 1937-1947. © WH Fox Talbot.


_

© Albert Carreras & Lourdes Rué, 2017. Amb la tecnologia de Blogger.