A.H. (2) [AMOR FURIÓS]

[AMOR FURIÓS]
Text d'Arnau de Vilanova*

Allò que acaba de formar o perfer aquest pensament constant és l'esperança d'obtenir allò que s'ha concebut per endavant com a plaer. En efecte, si el pacient no tingués esperança d'atènyer-ho, de cap manera no sofriria una fúria tal, per la qual cosa es dedueix necessàriament que confia d'obtenir-ho.

Sembla que aquest amor furiós entre home i dona [···] s'encén, un cop sotmès l'imperi de la raó, a causa de la delectança singular del coit; l'un pateix una corrupció en observar l'altre o erra en el seu judici per alguna circumstància o delectança que, un cop concebuda, desitja ardentment obtenir.

Amor heroic 2, © Albert Carreras, 2012

Entrades relacionades:
A.H. (1) [DEFINICIÓ I FASES]
A.H. (3) [DISPOSICIÓ INSANA]
A.H. (4) [ESCALFAMENT SOBTAT]
A.H. (5) [TRACTAMENT]
 
________________
El Tractat sobre l'amor heroic, escrit per Arnau de Vilanova (c. 1240-1311) reputat metge de reis i papes, és el primer tractat llatí dedicat exclusivament a l'amor d'hereos de què es té constància. Aquesta denominació científica remet a la malaltia d'amor, o a la passió amorosa, de què parlen els poetes medievals. Arnau explica els sofriments dels enamorats d'acord amb les teories mèdiques de l'època i proposa alguns remeis per aquesta afecció, que es considerava potencialment mortal. Podeu trobar una edició en català del Tractat sobre l'amor heroic d'Arnau de Vilanova editat l'any 2011 per Barcino a cura de Michael McVaugh i Sebastia Giralt.

* Extret de: DE VILANOVA, ARNAU. Tractat sobre l'Amor Heroic. A cura de Michael McVaugh i Sebastià Giralt. Editorial Barcino. Barcelona, 2011. (Entre parèntesi anotacions signades per l'autor del blog).

_

© Albert Carreras & Lourdes Rué, 2017. Amb la tecnologia de Blogger.